Malerbehandling

Anvendelsesområder Materialekvaliteter Belastningsgrad Egnede belægninger
(i henhold til belastningsgrad)
SYSTEXX
Premium*/
Active L65
Active S38 / SP38*
SYSTEXX
Comfort
SYSTEXX
Comfort
V22
SYSTEXX
Active
M22 / M39
Repræsentationslokaler Fx virksomhedsbygninger
(kontor, lufthavn, stadion, bank osv.)
Offentlige bygninger
(administration, opholdsrum, udstillingslokaler osv.)
Gastronomi
(hotel, restaurant, bar osv.)
+++ +++ +++ +++ Normal til høj Dispersionsfarve af god kvalitet (Normal)
Latexfarve, renacrylatfarve (Høj)
Lege- og undervisningslokaler Fx børnehaver og fritidshjem / skoler / højere læreanstalter +++ ++ + +++ Høj til ekstrem Latexfarve, renacrylatfarve (Høj),
2-komponentfarve (polyurethan eller epoxidharpiks) (Ekstrem)
Opholdsrum Fx private boliger lejligheder (opholdsrum, entreer osv.) Socialt boligbyggeri (opgange osv.) +++ +++ ++ +++ Normal til høj Dispersionsfarve af god kvalitet (Normal)
Latexfarve, renacrylatfarve (Høj)
Vådrum Fx svømmehaller / wellness-centre / private badeværelser +++ ++ + + Høj til ekstrem Latexfarve, renacrylatfarve (Høj), vandfortyndelig 2-komponentfarve (polyurethan eller epoxidharpiks) (Ekstrem)
Hygiejnerum Fx lægepraksis/ hospitaler/ laboratorier, hjem Lægepraksis,
hjem,
laboratorier,
hospitaler
Lægepraksis,
hjem
Lægepraksis Lægepraksis,
hjem
Normal (praksis)
Høj
(hjem)
Ekstrem (laboratorier, operationsstuer, intensivområder)
Dispersionsfarve af god kvalitet (Normal)
latexfarve, renacrylat farve (Høj), vandfortyndelig 2-komponent farve (polyurethan eller epoxidharpiks) (Ekstrem)
+++ ++ + ++
Produktionslokaler Fx bagerier/ slagterier/ storkøkkener +++ ++ + ++ Høj til ekstrem Latexfarve, renacrylat farve (Høj), vandfortyndelig 2-komponent farve (polyurethan eller epoxidharpiks) (Ekstrem)
*   for disse produkter gælder levetidsgarantien.
+++ = særlig egnet      ++ = velegnet      + = egnet
SYSTEXX by Vitrulan