Håndtering af SYSTEXX Active M22 og M39

Underlaget skal være tørt, rent, glat og bæredygtigt.
Hvis udgangssituationen kræver det, skal underlaget forberedes.

1) Magnetvævet SYSTEXX Active M39 og magnetfilten M22 leveres i en bredde på 95 cm.
2) Materialets kanter beskyttes af skumpolster i kartonen.
3) Magnetvæv og -filt må kun rulles i viklingsretningen. Det må aldrig bøjes eller rulles i den modsatte retning. Hvis det rulles forkert, beskadiges den synlige overflade.
4) Mål banerne ud på et tapetbord, og skær dem til. Kontroller, at batchnumrene er de samme før opskæring af banerne. Bemærk: Bagsiden er markeret med en farvet streg.
5) Påfør dispersionsklæber med malerrulle i et jævnt og godt dækkende lag.
Brug ikke klistermaskine!
6) Stryg materialet på, og pres eventuelle luftbobler ud.
7) a) Hver ny bane opsættes med ca. 1 mm overlapning af den foregående bane.
b) Derefter skubbes den nye banes samling så langt tilbage, at banerne ligger kant mod kant.
8) Nu stryges den anden bane fast, så alle luftbobler forsvinder.
9) Lad materialet tørre fuldstændigt.
10) Påfør det 1. lag maling i et jævnt og godt dækkende lag, og lad det tørre helt.
11) Påfør det 2. lag maling i et jævnt lag, og lad det tørre helt.
12) Tip: Skal magnetvævet eller -filten kun benyttes på en del af væggen, kan det adskilles fra det andet væv/filt vha. den fine kantprofil.
SYSTEXX by Vitrulan