Garanteret godt

SYSTEXX er blevet testet i flere uafhængige undersøgelser. Resultat: Vægbeklædningerne SYSTEXX Premium, SYSTEXX Active S38 og SP38 er yderst stabile og holdbare, modvirker revner og overbeviser som en hygiejnisk, åndbar og sundhedsmæssig fuldstændig sikker løsning.

På grundlag af talrige tests garanterer producenten Vitrulan Textile Glass GmbH, 95509 Marktschorgast for, at vægbeklædningerne SYSTEXX Premium, SYSTEXX Active S38 og SP38 bevarer alle i garantibeviset nævnte funktionelle og økologiske egenskaber over et tidsrum på 30 år fra produktionsdatoen.

stødresistent og modstandsdygtig over for gennemstødning

SYSTEXX overstår fuldstændig uden skade flere gange stød på op til 20 kN (= teoretisk belastning 2t) og er 10x mere stødresistent end gængse fiberstoffer og PVC-tapeter.

Afprøvet i henhold til DIN EN 259-2 og DIN EN ISO 6603.

slagbestandig og modstandsdygtig over for gennemstødning

revneforstærkende og revneoverdækkende

SYSTEXX spænder over svindrevner og krakeleringer op til 3 mm (klasse A5 tværgående), forstærker letvægtsvægge og pudsunderlag med mindst 40 % langsgående og modvirker således også udbredelse af revner.

Afprøvet i henhold til DIN EN 1062-7 DIN og EN ISO 13934-1.

revneforstærkende og revneoverdækkende

slid- og skrubberesistent*

SYSTEXX Premium / Active S38 / SP38 vægbeklædning er førende inden for loft og vægbeklædning hvad angår slid og skure modstand.

Mindst 4.000 skurecykler.

Afhængigt af belægningen (mindst våd slidfasthed kl. 3, DIN EN 13 300).

slid- og skrubberesistent*

desinfektionsmiddel- og rengøringsmiddelresistent*

SYSTEXX overstår i kombination med egnede beklædningssystemer fuldstændigt uden skade selv skure-pudse-desinfektioner med alle gængse desinfektionskemikalier.

Afprøvet i overensstemmelse med DIN EN ISO 2812-1.

desinfektionsmiddel- og rengøringsmiddelresistent*

vanddampgennemtrængelig

SYSTEXX kommer op på en vanddampgennemtrængelighed, som kan sammenlignes med højt klimafremmende lerpuds (sd-værdi ≤ 0,20). Et gængs PVC-tapet kommer til gengæld kun op på en sd-værdi ≤ 1,36.

Afprøvet iht. DIN EN ISO 12572.

vanddampgennemtrængelig

brandsikker

SYSTEXX består næsten udelukkende af glas, er derfor svært antændelig (brandklasse b-s1, d0) og udvikler modsat PVC-tapeter ingen farlige gasser i tilfælde af brand.

Afprøvet iht. DIN EN 13501-1

brandsikker

ubetænkelig iht. love om skadelige stoffer og fødevarer

SYSTEXX indeholder i henhold til TÜV-afprøvning ingen farlige stoffer, er fuldstændig ubetænkelig i kontakt med fødevarer og kan derfor uden problemer anvendes i f.eks. storkøkkener.

Afprøvet iht. TÜV NORD og ISEGA § 64 LFGB

ubetænkelig iht. love om skadelige stoffer og fødevarer

egnet for allergikere

SYSTEXX er testet i henhold til retningslinjerne fra TÜV Nord med hensyn til egnethed for allergikere. Resultatet: denne vægbeklædning er sundhedsmæssigt også fuldstændig ufarlig for allergikere.

Afprøvet iht. TÜV NORD

egnet for allergikere

Oeko-Tex-certificeret

SYSTEXX har også bestået alle tests fra Oeko-Tex-instituttet. Resultatet: denne vægbeklædning er sundhedsmæssigt ufarlig og garanterer dermed et sundt indeklima uden skadelige stoffer.

Afprøvet iht. Oeko-Tex.

Oeko-Tex-certificeret (english)

*i forbindelse med passende beklædningssystemer

SYSTEXX by Vitrulan