IMPRESSUM

Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
Niemcy

T +49  (0) 9227 77 - 0
F +49 (0) 9227 77 - 700
textile-glass@vitrulan.com 
www.vitrulan.com

Zarząd: Ralf Barthmann
Rejestr: Bayreuth HRB 567, UST-Id.No. 132 363 555
    

© Vitrulan Textile Glass GmbH. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, dane, animacje i inne użyte na tej stronie elementy podlegają prawu autorskiemu oraz innym prawom ochrony własności intelektualnej. Nie mogą być one ani kopiowane, ani edytowane lub zamieszczane na innych stronach www lub w innych mediach. Informacje na tej stronie internetowej publikuje firma Vitrulan Textile Glass GmbH bez wszelkiego rodzaju zapewnień i gwarancji. Dotyczy to zapewnień oraz gwarancji jednoznacznych lub domyślnych.

Odpowiedzialność za treściVitrulan Textile Glass GmbH dokłada starań za zgodność i aktualność informacji udostępnionych na tej stronie. Pomimo tego błędy i niejasności nie mogą zostać w pełni wykluczone. Dlatego Vitrulan nie bierze odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia przeciw firmie Vitrulan Textile Glass, które dotyczą szkód natury materialnej i prawnej, które powstały w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, dopóty dopóki nie ma dowodów świadczących o zamierzonej lub nieumyślnej winie firmy Vitrulan.Odpowiedzialność za linkiNasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, na treść których nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści. Za zawartość stron udostępnionych w linkach odpowiedzialny jest zawsze dostawca lub administrator tych stron. Powiązane strony w momencie połączenia zostały sprawdzone pod względem naruszenia prawa. W powiązanych stronach w momencie połączenia nie została rozpoznana nielegalna zawartość. W momencie zgłoszenia naruszenia prawa będziemy niezwłocznie usuwać tego rodzaju linki. Google AnalyticsTa strona używa Google Analytics, usługa analityki strony Google („Google”). Google Analytics używa tzw. „Cookies”, danych tekstowych, które zostają zapisane na Państwa komputerze i które umożliwiają Państwu analizę użytkowania strony. Wygenerowane przez Cookies informacje o użytkowaniu przez Państwa strony WWW zostają przesłane na serwer Google w USA i zapisane. Google wykorzysta te informacje w celu stworzenia raportów dla administratora, aby ocenić Państwa użytkowanie strony www odnośnie aktywności oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z użytkowaniem strony oraz Internetu. Google będzie również przesyłać, w razie potrzeby, te informacje do osób trzecich, o ile to będzie legalne lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie będzie łączyło Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu Państwa Przeglądarki mogą Państwo zablokować zapis Cookies. Zwracamy jednak Państwa uwagę na to, że wówczas w razie potrzeby, nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji strony www w pełnym zakresie. Mogą Państwo natomiast zapobiec ściągania danych (łącznie z Państwa adresem IP) przez Google, jak również przetwarzania ich przez Google, przez to, że ściągną Państwo dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout, przeglądarkę PlugIn i zainstalują ją Państwo. Poprzez użytkowanie tej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google danych w wyżej opisany sposób oraz w wyżej opisanym celu.

Warunki użytkowania Google Analytics
W celu ochrony swoich użytkowników firma Vitrulan ogranicza Google Analytics funkcją _anonymizelp(). Przez ustawienie tej dodatkowej funkcji: 8 bitów usuwanych jest z adresu IP w celu ochrony przed dalszym przetworzeniem. Dzięki temu identyfikacja użytkowników odwiedzających stronę www jest utrudniona. Możliwa jest tylko ogólna lokalizacja.

SYSTEXX by Vitrulan